Parkering

Principer för kösystem

1 plats per lägenhet prioriteras

Boendes anmälningsdatum räknas som ködatum

Datum för inflyttning blir tidigaste ködatum för nya medlemmar. Det vill säga, inflyttningsdatum går före datum för nya medlemmar.